Odszkodowania za błędy medyczne

Pomoc 24/7

Połącz się z prawnikiem

Zostaw numer telefonu, jeśli chcesz żeby oddzwonił do Ciebie prawnik.

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Mamy oddzwonić?
TerazO dowolnej porze

Czy są do uniknięcia?

Co to jest błąd medyczny

Błąd medyczny to sytuacja niewłaściwego postępowania z dobrem jakim jest życie i zdrowie człowieka. Niewłaściwego w tym przypadku oznacza, niemieszczącego się we wzorcu typowego czyli oczekiwanego postępowania. Błędy często prowadzą do strat majątkowych (np.: utrata zarobków, zwiększone koszty utrzymania) lub wyrządzenia krzywdy (np.: spowodowanie nadmiernego bólu i cierpienia, depresji), a tym samym obowiązku po stronie sprawcy do jej wyrównania.

Przykładowo wskazujemy na następujące typy błędów, skutkujące odpowiedzialnością odszkodowawczą po stronie placówek medycznych, jeśli zostanie pacjentowi wyrządzona szkoda lub krzywda:

 • Błąd decyzyjny – Klasyczny błąd diagnostyczny i terapeutyczny jest popełniany przez lekarzy nieprawidłowo diagnozujących i nieadekwatnie postępujących w odniesieniu do rzeczywistego stanu klinicznego leczonego pacjenta.
 • Błąd wykonawczy – Nieprawidłowa realizacja procedury medycznej przez uprawnionego pracownika: lekarza, położną, pielęgniarkę lub technika.
 • Błąd organizacyjny – Dotyczy osób organizujących świadczenia zdrowotne (kadra kierownicza i zarządzająca w podmiotach świadczących usługi medyczne), np. w postaci niewłaściwego zaplanowania obsady dyżurów.
 • Błąd opiniodawczy – Wydawanie orzeczeń lekarskich i opinii niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą.

Aby uzyskać pomoc i wsparcie należy zamówić bezpłatną rozmowę z prawnikiem, wysyłając dane za pomocą formularza „rozmowa z prawnikiem” lub zgłosić błąd klikając przycisk „bezpłatna analiza -zgłoś”.

W czym możemy pomóc

Jeśli błąd medyczny spowodował uszkodzenie ciała

Gdy w następstwie błędu pacjent wymaga specjalistycznego drogiego leczenia lub rehabilitacji:

 • Pomagamy zdobyć nieodpłatne finansowanie na koszty dalszego leczenia (w tym zabiegów operacyjnych w klinikach w Polsce i poza granicami) – formalności już w 24 godz.
 • Pomagamy uzyskać natychmiastowy dostęp do rehabilitacji, bez kolejek NFZ – formalności już w 24 godz.
 • Pomagamy uzyskać za darmo najwyższej jakości sprzęt rehabilitacyjny oraz protezy produkowane w najwyższym standardzie światowym – formalności już w 24 godz.
 • Pomagamy zdobyć osobom poszkodowanym nieodpłatne finansowanie na adaptacje mieszkań lub domów oraz wyposażenie a także zakup sprzętu codziennego użytku  – formalności już w 24 godz.
 • Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań – formalności już w 24 godz.

Gdy w wyniku błędu medycznego pacjent jest niezdolny do pracy:

 • Pomagamy zdobyć równowartość utraconego wynagrodzenia i odszkodowanie – formalności już w 24 godz.

Gdy w wyniku błędu pacjent poniósł szkodę majątkową lub niemajątkową (krzywda za cierpienie):

 • Pomagamy zdobyć odszkodowanie za straty majątkowe oraz zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie – formalności już w 24 godz.

Gdy rodzina utraciła osobę bliską w wyniku błędów medycznych:

 • Pomagamy w uzyskaniu renty oraz zadośćuczynienia – formalności już w 24 godz.

Aby uzyskać pomoc i wsparcie należy zamówić bezpłatną rozmowę z prawnikiem, wysyłając dane za pomocą formularza „rozmowa z prawnikiem” lub zgłosić błąd klikając przycisk „bezpłatna analiza -zgłoś”.

Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu.

O czym należy pamiętać idąc do szpitala

Konstytucja RP oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantuje pacjentom szereg praw.
Zbiór praw pacjenta z omówieniem

Wspieramy poszkodowanych

Centralny rejestr błędów medycznych

Dochodząc roszczeń za błąd medyczny poprawiasz jakość i bezpieczeństwo w całym systemie ochrony zdrowia.
Analiza bezpłatna

Co należy wiedzieć o odszkodowaniach

Nie zawsze poszkodowany może uzyskać odszkodowanie. Po pierwsze nie każda szkoda podlega naprawieniu, a po drugie szkody podlegające naprawieniu są wypłacane wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania właściwie przeprowadzonego przez zawodowego prawnika, specjalizującego się w tego typu szkodach. Co warto wiedzieć o odszkodowaniach?

Rusza wielki program wsparcia prawnego ofiar błędów medycznych

Wystartował pierwszy w Polsce systematyczny program bezpłatnego wsparcia ofiar błędów medycznych. Osoby poszkodowane będą mogły przeprowadzić konsultacje z doświadczonymi prawnikami i uzyskać pomoc procesową w dochodzeniu roszczeń. Jak szacuje Prokuratura Krajowa, ofiarami błędów medycznych może być w naszym kraju nawet 30 tys. osób rocznie. Zaledwie 2 tys. spośród nich dochodzi w praktyce swoich roszcze...

Konferencja Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych

Czas na rewolucję w ochronie zdrowia. Rusza pierwszy w Polsce program wsparcia ofiar błędów medycznych Konferencja Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych Jak szacuje Prokuratura Krajowa, ofiarami błędów medycznych może być w naszym kraju nawet 30 tys. osób rocznie. Zaledwie 2 tys. spośród nich dochodzi swoich roszczeń. Osoby poszkodowane często w ogóle nie wiedzą o możliwości wejścia na drogę praw...

Nasza misja

Jak pomagamy

Naszą misją jest pomoc osobom poszkodowanym w dochodzeniu należnych im rent, zadośćuczynień pieniężnych oraz odszkodowań,
w celu powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

MOŻEMY CI POMÓC

SŁUŻYMY POMOCĄ KAŻDEMU

Nasza Fundacja to gwarancja profesjonalnego wsparcia dla Ciebie lub Twoich bliskich. Nie jesteśmy kancelarią windykacyjną, nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie zarabiamy na problemach naszych podopiecznych.

PROFESJONALNE WSPARCIE

KAŻDEMU UDZIELIMY ODPOWIEDZI

Na temat zasad pomocy przeczytasz w dalszych częściach naszego serwisu. Sprawy odszkodowań należnych pacjentom analizowane są przez prawników specjalizujących się w sprawach medycznych, z nami współpracujących.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

ROZWIĄŻEMY KAŻDY PROBLEM

Nasz serwis www to narzędzie do wspierania poszkodowanych osób. Możesz do nas zadzwonić, zostawić swój numer telefonu, na który my oddzwonimy lub zgłosić problem w naszym Centralnym Rejestrze Błędów Medycznych.