Zrozumieć szkodę

Osoby bezpośrednio poszkodowane (pacjenci)

Wysokość roszczeń zgłaszanych w procesach odszkodowawczych z tytułu szkód tzw. „medycznych” , wacha się w granicach od 20 000 PLN do 1 000 000 PLN. Sądy natomiast zasądzają odszkodowania w przedziale od 8000 PLN do 700 000 PLN. Rekorodwa wysokość zasądzonego roszczenia w Polsce wyniosła 5 mln. PLN. Na podane kwoty składają się różnego rodzaju roszczenia, których pacjenci dochodzą w procesach medycznych.

Czytaj więcej

Orzecznictwo w sprawach medycznych

Lektura orzeczeń pozwala na poznanie sposobów rozstrzygnięć w sprawach, które wydają się być podobne. Należy jednak ostrożnie podchodzić do lektury orzeczeń, ponieważ stany faktyczne pomimo pozornego podobieństwa mogą być różne co uzasadnia inną treść orzeczeń. Najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja własnej sprawy w celu oceny realności roszczeń, by nie narazić się na bezowocne prowadzenie wieloletniego sporu.

Czytaj więcej