Fundacja wraz z producentem sprzętu firmą Liw Care Technology sp. z o.o. udzieli pomocy w poszukiwaniu finansowania na zakup wózka spacerowego dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Obecnie pomoc wskazaną poniżej adresujemy do osób z województwa mazowieckiego. W następnych rundach będą objęte działaniem osoby z innych województw. Pomoc kierujemy wyłącznie do osób samotnie wychowujących dzieci niepełnosprawne z MPD.

Osoby które spełniają następujące kryteria:

1/ ich niepełnosprawność wynika z błędu medycznego (stwierdzonego lub chociażby podejrzewanego),

2/ nie zostały jeszcze podjęte działania prawne przed sądem,

3/ zamierzają wnieść sprawę do sądu,

4/ wykażą brak możliwości poniesienia kosztów  sądowych (o uzyskanie postanowienia o zwolnieniu z kosztów można uzyskać przy pomocy Fundacji),

5/ przedstawią dokumenty o których mowa w dalszej części informacji łącznie z postanowieniem sądu o zwolnieniu z kosztów sądowych.

6/ wykażą, że wychowują dzieci samotnie.

Otrzymają wsparcie w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie jeśli do dnia 30 grudnia 2020r. wypełnią poniższy formularz, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w specyfikacji technicznej, która zostanie przesłana mailem.

Wsparcie zostanie udzielone po wizycie fizjoterapeuty/konsultanta medycznego wyznaczonego przez Fundację, który dokona pomiarów i odbierze dokumenty niezbędne do realizacji wsparcia.

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który automatycznie wygasa z dniem 30 grudnia 2020r.

Z uwagi na zakres statutowy Fundacji o pomoc ubiegać się mogą wyłącznie poszkodowani w wyniku błędu medycznego. Abyśmy mogli zidentyfikować osoby spełniające nasze kryteria statutowe, należy wypełnić poniższe pola.

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem i jego zaakceptowanie.

W związku z jakim okresem opieki wystąpiła szkoda medyczna?

Niewłaściwe prowadzenie ciąży (niewykrycie wady)Szkody przy porodzie

Województwo w jakim było udzielane świadczenie

Jaki skutek wystąpił w związku z przyczyną?

DPMDodatkowe inne skutki

Prosimy o opisanie stanu faktycznego

Adres mesengera osoby zgłaszającej (wymagane)

Twój email (wymagane)

Telefon

Czy posiadacie Państwo opinię lekarza lub prawnika w zakresie zgłoszenia?

TakNie

Proszę podać informację, czy zgłaszano pisemnie szkodę szpitalowi lub lekarzowi?

TakNie

Czy zawiadomiono ubezpieczyciela szpitala lub Rzecznika Praw Pacjenta?

TakNie