Informacje ogólne o naszej Fundacji

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych

Nazwa i dane fundacji:

FUNDACJA POMOCY OFIAROM BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

NIP: 5223098903 REGON: 368081594
KRS: 0000687581
Siedziba: 02-497 WARSZAWA, UL. PRYSTORA ALEKSANDRA 4 D /73

Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją pozarządową „non profit”, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Cel naszego działania

Celem działania fundacji jest:

  • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki przestrzegania prawa oraz standardów jakości i bezpieczeństwa przez podmioty lecznicze w tym przez ich personel na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki działania zakładów ubezpieczeń, firm ubezpieczeniowych oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych na szkodę ubezpieczonych.
  • Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających wśród obywateli.
  • Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli w tym szczególnie praw pacjenta.
  • Działanie na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne oraz placówki medyczne i pracowników medycznych.
  • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji ochrony zdrowia obywateli.
  • Działanie na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przez publiczny system ochrony zdrowia.
  • Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
  • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka, ze szczególnym naciskiem na prawa pacjenta, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Pomoc ofiarom błędów medycznych i zaniedbań w opiece. 11. Upowszechnianie i ochrona praw pacjentów oraz konsumentów.12. Udzielanie wsparcia prawnego osobom, fizycznym w sprawach dotyczących opieki medycznej i zdrowotnej.

Podstawowy

Powódy utworzenie fundacji:

Fundacja powstała w 2017 roku i jest odpowiedzią na potrzeby osób w zakresie dochodzenia odszkodowań, których nie stać na prowadzenie procesów sądowych i którzy nie akceptują wysokich prowizji firm odszkodowawczych.

Organ

nadzoru.

Ministrem właściwym ds. fundacji wybranym ze względu na cele fundacji jest Minister Sprawiedliwości.