Poradnik

O czym należy pamiętać idąc do szpitala - zasady podstawowe decydujące o bezpieczeństwie pacjenta w szpitalu.

Konstytucja RP oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz szereg innych aktów prawnych gwarantuje pacjentom szereg praw. Zbiór praw pacjenta.

W trakcie kontaktu z placówkami medycznymi bardzo istotnym jest by pacjenci znali podstawowe zasady wynikające z przyznanych im przez ustawy praw.

Przestrzeganie tych zasad gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo.

Kierując się doświadczeniem zdobytym w sprawach związanych z udzielaniem świadczeń, przygotowaliśmy dziesięć zasad, które pozwolą chronić pacjentów przed błędami podczas leczenia.

Zasada 1.

Udziel osobie bliskiej (zaufanej) upoważnienia do dostępu do dokumentacji i informacji o swoim stanie zdrowia oraz udziel pełnomocnictwa do podejmowania za Ciebie decyzji i składania wniosków i sprzeciwów o których mowa w poniższej zasadzie 3. Dzieci i młodzież do lat 16 znajdujące się pod opieką ustawowych przedstawicieli nie wystawiają tych dokumentów, bowiem do działań w ich imieniu upoważnieni są ich przedstawiciele (np. rodzice). Pacjenci, osoby upoważnione lub pełnomocnicy oraz opiekunowie ustawowi działający w imieniu dzieci i młodzieży, nad którą sprawują opiekę, wszyscy korzystają z zasad poniższych. Wprawdzie upoważnienia można udzielić w dokumentacji medycznej ale preferujemy dodatkowo wystawienie oddzielnego dokumentu.

Zasada 2.

Zadawaj pytania a jeśli nie otrzymujesz odpowiedzi lub odpowiedzi są niezadowalające (niezrozumiałe) zadawaj je na piśmie. Pytania mogą zadawać osoby którym udzieliłeś upoważnienia w dostępie do dokumentacji i uzyskiwania informacji na temat swojego zdrowia (zasada 1).

Zasada 3.

Jeśli lekarz podejmuje decyzję niezrozumiałą lub jego wyjaśnienia odnoszące się do stanu zdrowia budzą wątpliwości, żądaj zwołania konsylium. O konsylium może wnioskować również osoba posiadająca dokumenty wystawione zgodnie z zasadą 1. W sytuacji jeżeli decyzje lekarza naruszają Twoje prawa lub obowiązki (np. przedwczesny wypis) , można wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej, działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zasada 4.

Jeśli otrzymujesz niewłaściwą opiekę zwróć się z pismem do dyrektora szpitala oraz wyślij skargę do Rzecznika Praw Pacjenta. Możesz również skorzystać ze zgłoszenia telefonicznego, łącząc się z infolinią Rzecznika.

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 – 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 fax: (22) 506-50-64 01-171 Warszawa

Zasada 5.

Podejmuj rozsądne decyzje i wyrażaj świadome zgody na zabiegi. Masz prawo do zadawania pytań i uzyskiwania jasnych odpowiedzi odnośnie alternatywnych metod zabiegowych i przewidywanych konsekwencji wykonywanych zabiegów. Nie działaj pod presją czasu jeśli to możliwe.

Zasada 6.

Sporządzaj notatki z pobytu w szpitalu lub nagrywaj rozmowy. Zapisuj jakie leki otrzymałeś i jakie czynności były wykorzystane. Dokumentuj proces leczenia w każdy możliwy dostępny sposób. Jeśli nie jesteś w stanie tego robić poproś inną osobę o pomoc.

Zasada 7.

Poproś o kontakt i wymieniaj się kontaktami z innymi pacjentami. Telefon do innego pacjenta może pomóc Tobie odtworzyć przebieg zdarzeń, gdy będziesz potrzebował dowodów.

Zasada 8.

Jeśli w trakcie leczenia czujesz, że narażony jesteś na niebezpieczeństwo spowodowane bałaganem organizacyjnym, brakiem opieki, pochopnymi decyzjami personelu medycznego skontaktuj się z naszą Fundacją.

Zasada 9.

Naruszenie praw pacjenta, wadliwe leczenie oraz inne nieprawidłowości mogą prowadzić do szkód. Szpitale są ubezpieczone i jeśli masz wątpliwość czy dochodzić odszkodowania to pamiętaj, firmy ubezpieczeniowe po to sprzedają ubezpieczenia abyś mógł z nich korzystać w sytuacji uzasadniającej odpowiedzialność szpitala lub personelu.

Zasada 10.

Jeśli zdecydujesz się na spór ze szpitalem, personelem lub ubezpieczycielem korzystaj z pomocy wyłącznie wyspecjalizowanych prawników, zajmujących się błędami medycznymi.