Fundacja

Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych

Zarząd Fundacji – sposób reprezentacji (wyciąg z par. 17 Statutu Fundacji).

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

  1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.
  2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie.

Skład Zarządu

Fundacji

Prezes Fundacji