Zrozumieć szkodę

Osoby bezpośrednio poszkodowane (pacjenci)

Wysokość roszczeń zgłaszanych w procesach odszkodowawczych z tytułu szkód tzw. „medycznych” , wacha się w granicach od 20 000 PLN do 1 000 000 PLN. Sądy natomiast zasądzają odszkodowania w przedziale od 8000 PLN do 700 000 PLN. Rekorodwa wysokość zasądzonego roszczenia w Polsce wyniosła 5 mln. PLN. Na podane kwoty składają się różnego rodzaju roszczenia, których pacjenci dochodzą w procesach medycznych.

W ramach dochodzonych roszczeń, z tytułu szkód medycznych, wyróżnić należy roszczenia o:

  1. odszkodowanie;
  2. zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;
  3. zadośćuczynienie za zawinione naruszenie praw pacjenta;
  4. zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych oraz o odsetki od tych roszczeń.